Kinologija

Kinologija (grč. ϰύων, genitiv ϰυνός: pas), znanost o uzgoju, selekciji i odgoju čistokrvnih pasa. Dio kinologije što se bavi lovačkim psima naziva se lovna kinologija, koja je ujedno i sastavni dio lovstva. Vrlo je dobro razvijena u Istri, koja je među kinološki najbolje organiziranim županijama u Hrvatskoj.

Lovci kinolozi udružuju se u kinološka društva i klubove koji čine Hrvatski kinološki savez (HKS). Posjeduju više od 1840 pasa, a u lovu se koriste isključivo čistokrvnim psima, koji posjeduju rodovnicu HKS-a. Najčešće su to ptičari, goniči, jamari, šunjkavci i krvosljednici. Budući da su istar. lovišta bogata sitnom divljači, privlačna su vlasnicima i dreserima lovačkih pasa, pa uz odobrenje HKS-a kinološke udruge (samostalno ili u suradnji s lovačkim udrugama i Lovačkim savezom Istarske županije) organiziraju raznovrsne kinološko-lovačke priredbe.

God. 1963. u Puli je bila organizirana Field Trial, prva međunarodna utakmica pasa ptičara u dugom traženju trčki (Perdix perdix) s dodjelom kandidature za međunar. prvaka šampiona u radu (CACIT). Nakon njezina uspjeha u Istri se nastavljaju organizirati proljetne i jesenske međunar. utakmice sa sve većim brojem natjecatelja, dresera i promatrača. Priredbe organiziraju na lovnim terenima na području Pule, Poreča i Pazina, a posebice su cijenjeni oni na području Novigrada te Umaga, koji je postao središtem svih kinološko-lovnih zbivanja.
U više navrata u Istri je organiziran Kup Europe za kontinentalne i engleske ptičare te derby za mlade pse. Organizirana su i svjetska prvenstva u radu za lovačke pse ptičare te svjetska prvenstva lova »Sv. Hubert«, gdje su nastupali natjecatelji iz Europe, Južne Amerike i Afrike, s više od 60 ekipa kontinentalnih i engleskih ptičara te šunjkavaca. U Istri su se takva natjecanja održala 1980. u Umagu, kojemu je Brazil kao zemlja organizator povjerio ulogu domaćina. Ondje su održani i svjetska prvenstva 1985. i 1997. Istarski lovci kinolozi organizirali su 1996. i 1999.

Kup nacija za mir i prijateljstvo s lovačkim psima. Kako bi poboljšali genetske vrijednosti lovnih pasmina pasa, lovci kinolozi utemeljili su 1976. Kup Istre, koji se održava svake godine na proljeće i jesen. To je najvažnije kinološko natjecanje za sve vlasnike lovnih pasmina pasa u Hrvatskoj. Usporedno s radnim priredbama lovnih pasmina pasa, u Umagu i Novigradu organiziraju se međunar. izložbe pasa svih pasmina s dodjelom kandidature za prvaka ljepote (CACIB). Prva CACIB izložba održana je u Umagu 1972. Danas pri Lovačkom savezu Istarske županije u Poreču djeluje povjerenstvo za lovnu kinologiju koje vodi evidenciju čistokrvnih lovnih pasmina pasa i organizira prema Pravilniku o korištenju lovačkih pasa za lov.

Izvor: http://www.istrapedia.hr

Mjesečeve mijene